Algemene Voorwaarden Cultuurshop.nl

1. De email die u van ons ontvangt, nadat u uw bestelling heeft gedaan, vormt nog geen bindende overeenkomst. Na uw bestelling zullen de volgende acties plaatsvinden:
2. Wij nemen contact met u op om de bestelling samen met u op juistheid te controleren. Na uw bestelling streven wij er naar om binnen drie werkdagen contact met u op te nemen om een controle uit te voeren.
3. Op basis van uw bestelling wordt de beschikbaarheid van de nodige docenten nagegaan. Indien de nodige docenten niet beschikbaar zijn zullen we contact met u opnemen om een alternatieve invulling aan u voor te stellen.
4. Op basis van uw bestelling zal er met u worden overlegd welke materialen er eventueel nodig zijn. Wij kunnen alle benodigde materialen leveren, maar wij gaan er bij de prijsindicatie van uit dat de opdrachtgever zelf over de benodigde materialen beschikt. De materiaalkosten kunnen op basis van de wensen van de opdrachtgever zeer uiteenlopen. Voor bijna elk budget is er wel iets mogelijk en in een aantal gevallen beschikt de opdrachtgever zelf al over een deel van de benodigde materialen. Zodoende kiezen wij ervoor om geen vast bedrag te noemen bij de kostenindicatie, maar hierin altijd overeenstemming met de opdrachtgever te zoeken.
5. U krijgt na de controle een definitieve prijsopgave per email toegezonden. U kan de opdracht vervolgens bevestigen door deze mail te beantwoorden en akkoord te gaan met de gespecificeerde bestelling.
6. Op basis van de definitieve prijs krijgt u een factuur van Stichting Musicon Producties (ING Bank 68.30.76.833 - KvK. Den Haag 27169408). Deze factuur dient voor aanvang van de lessen te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De op deze site genoemde uitkoopsommen gelden voor schooljaar 2012/2013. Prijswijzigingen voorbehouden.
8. Voor scholen en voor projecten voor jongeren tot en met 21 jaar zijn de arbeidskosten vrijgesteld van BTW. In alle andere gevallen geldt het 21% BTW tarief. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
9. Er kan ook met de Cultuurkaart betaald worden.
10. Mochten er tussentijds extra materialen of uren nodig zijn kunnen die door Cultuurshop achteraf in rekening gebracht worden. Indien dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gebracht en moet u uw akkoord geven op de aangepaste offerte, alvorens wij de wijzigingen in de praktijk kunnen doorvoeren.
11. Bij de beschrijvingen van de programma's staat het maximum aantal deelnemers per programma vermeld. Indien dit aantal wordt overschreden kunnen wij de kwaliteit van de programma's niet waarborgen.
12. Bij annulering van een boeking zal in eerste plaats gezamenlijk worden gezocht naar een vervangende datum/tijd. Indien dit niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met een (gedeeltelijke) schadeloosstelling.